Van Zijl advocatuur

Verplichtingen huurder


De betaling van de huurprijs, boetes, rente en huurindexatie

De betaling van de huurprijs is doorgaans de belangrijkste tegenprestatie voor het gebruik van de verhuurde zaak. Andere tegenprestaties zijn ook mogelijk, mits deze voldoende bepaalbaar is zodat de verplichting in rechte kan worden afgedwongen. Tijdige betaling van de huurprijs In de... lees verder

Oplevering bij het einde van de huur

Na het eindigen van de huur moet de huurder het gehuurde teruggeven aan de verhuurder. Uit de opleveringsverplichting volgt in welke staat het gehuurde aan de verhuurder moet worden opgeleverd. De wet maakt onderscheid tussen de situatie dat bij aanvang van de huur wel of geen beschrijving (zoals... lees verder