Van Zijl advocatuur

Tarieven


Van Zijl advocatuur streeft naar een betrokken, deskundige en heldere dienstverlening tegen scherpe tarieven.

Uurtarief

Het uurtarief bedraagt € 195,- (exclusief omzetbelasting). Na afloop van iedere maand worden de kosten in rekening gebracht op basis van de bestede tijd. Bij de factuur treft u een urenspecificatie waarin de werkzaamheden en de bestede tijd nauwkeurig worden verantwoord.

De bestede tijd wordt in rekening gebracht per tijdseenheid van zes minuten (0,10 uur), een kwartier (0,25 uur) of in elke veelvoud daarvan. Indien sprake is van bijzondere omstandigheden waardoor meer tijd is besteed aan de uitvoering van specifieke werkzaamheden, kan de gedeclareerde tijd worden gematigd.

Eventuele kosten met betrekking tot de opdracht, zoals griffierecht, deurwaarderskosten en de kosten van uittreksels, worden aan u doorbelast. Deze kosten worden op de factuur gespecificeerd. Indien mogelijk, wordt u vooraf op de hoogte gesteld van eventuele door te belasten kosten.

Het uurtarief wordt in principe jaarlijks aangepast. U wordt altijd vooraf op de hoogte gebracht van een een eventuele aanpassing van het uurtarief.

Geen kantoorkosten

Van Zijl advocatuur rekent geen (zogenaamde) kantoorkosten.

Veel advocatenkantoren hanteren een uurtarief, waarbij een vast percentage (vaak 5%, maar soms ook meer) aan zogenaamde "kantoorkosten” in rekening wordt gebracht. Van Zijl advocatuur streeft naar maximale helderheid over de werkzaamheden en de kosten. Dergelijke kantoorkosten passen daar niet bij.

Vaste prijsafspraken

Het is mogelijk om een vaste prijsafspraak te maken, mits de omvang van de werkzaamheden voldoende zeker is. Het opstellen van een advies of het uitvoeren van een onderzoek (zoals het opstellen of beoordelingen van contracten of het uitvoeren van een due diligence onderzoek) is doorgaans mogelijk tegen een vaste prijs. Soms is het ook mogelijk om een procedure te voeren voor een vaste prijs, mits de kaders van het geschil voldoende duidelijk zijn. Bij een procedure wordt een vaste prijs altijd beperkt tot het normale en verwachte verloop van de betreffende procedure. Dit wordt vooraf met u afgesproken (en schriftelijk aan u bevestigd in de opdrachtbevestiging). Indien zich bijzondere verwikkelingen voordoen, worden daarover eerst afspraken met u gemaakt zodat u niet achteraf voor verrassingen komt te staan.

Rechtsbijstandverzekering

Indien u een rechtsbijstandverzekering heeft afgesloten, komen uw juridische kosten mogelijk in aanmerking voor vergoeding door uw rechtsbijstandverzekeraar. Meestal kunt u een beroep doen op rechtsbijstand door juristen van de rechtsbijstandverzekeraar. Daarnaast geldt dat u in beginsel recht heeft op vrije advocaatkeuze. Het is van belang om uw polisvoorwaarden na te zien. Voorafgaand aan de behandeling van uw zaak wordt bekeken of u in aanmerking komt voor behandeling van de zaak of vergoeding van uw kosten door uw rechtsbijstandverzekeraar.

Gefinancierde rechtsbijstand

Afhankelijk van de aard van de zaak en de drukte binnen het kantoor behandelt Van Zijl advocatuur op beperkte schaal zaken op basis van gefinancierde rechtsbijstand (zogenaamde "toevoegingen”). Van Zijl advocatuur bekijkt altijd of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand. Als dat het geval is, betaalt u alleen een inkomensafhankelijke eigen bijdrage en worden de overige advocaatkosten betaald door de overheid. In het geval van een procedure betaalt u daarnaast ook de (gereduceerde) kosten van het griffierecht. De kosten van de eigen bijdrage en het griffierecht kunnen in aanmerking komen voor vergoeding door uw gemeente in het kader van (zogenaamde) bijzondere bestand.