Van Zijl advocatuur

Disclaimer


Let op! De informatie op deze website bevat ook geen adviezen voor concrete situaties. Daarnaast kan de informatie op deze website verouderd zijn. Als u een advies wenst, wordt u verzocht contact op te nemen met Van Zijl advocatuur. De kosten van dit advies worden alsdan tegen het gebruikelijke uurtarief aan u in rekening gebracht. Op die manier kan Van Zijl advocatuur instaan voor de adviezen. In verband met het voorgaande is elke aansprakelijkheid van Van Zijl advocatuur voor onjuistheid of volledigheid van de informatie op deze site echter uitgesloten.

Alle opdrachten aan Van Zijl advocatuur worden uitgevoerd conform de algemene dienstverleningsvoorwaarden. Een exemplaar van deze voorwaarden wordt u op verzoek toegezonden.