Van Zijl advocatuur

Huur en verhuur van bedrijfsruimte


Van Zijl advocatuur begeleidt en adviseert verhuurders en andere professionele partijen, zoals makelaars en andere tussenpersonen, en huurders van bedrijfsruimte, zoals winkeliers, horeca-exploitanten en andere zakelijke huurders, bij juridische vraagstukken en geschillen bij de huur en verhuur van bedrijfsruimte.

Begeleiding en advies bij juridische geschillen over de huur van bedrijfsruimte

Het huurrecht van bedrijfsruimte kenmerkt zich door wettelijke bescherming van de huurtermijn en de huurprijs. Geschillen over opzegging, bijvoorbeeld wegens renovatie van het huurpand of eigen gebruik door de verhuur, of indeplaatsstelling van de huurder bij overdracht van de onderneming van de huurder komen vaak voor. Daarnaast leidt ook de huurprijs vaak tot geschillen indien de verhuurder een verhoging van de huurprijs wil doorvoeren of de huurder juist een verlaging van de huurprijs wil zien. Dit zijn typische aspecten van de huur van bedrijfsruimte en vereisen specialistische kennis van de regelgeving en rechtspraak over het huurrecht van bedrijfsruimte.

Verhuurder en huurders kunnen ook te maken krijgen met andere conflicten, zoals wanbetaling, opschorting van de huurprijs en geschillen over gebreken en onderhoud. Verder leidt de coronacrisis tot veel vragen over de betalingsverplichtingen en de mogelijkheid van een faillissement.

Al deze en andere aspecten maken deel uit van de onderwerpen waarbij Van Zijl advocatuur u kan bijstaan met begeleiding en advies.

Advies bij het sluiten van een huurovereenkomst van bedrijfsruimte

Het is raadzaam om advies in te winnen voorafgaand aan het sluiten van een huurovereenkomst van bedrijfsruimte. Van Zijl advocatuur adviseert bij het sluiten van een huurovereenkomst van bedrijfsruimte over de gevolgen en risico’s van de huurovereenkomst. Het opstellen van huurovereenkomst van bedrijfsruimte maakt ook onderdeel uit van de werkzaamheden.