Van Zijl advocatuur

Verhuur van woonruimte


Van Zijl advocatuur begeleidt en adviseert (particuliere) verhuurders en andere professionele partijen, zoals makelaars en andere tussenpersonen, bij huurrechtelijke vraagstukken en geschillen.

Verhuurders van woonruimte hebben onvermijdelijk te maken met de vergaande wettelijke bescherming van de huurders. Uit de praktijk blijkt dat niet alle verhuurders op de hoogte zijn van de gevolgen en risico’s van deze wettelijke bescherming. Van Zijl advocatuur biedt aan verhuurders een "sparring partner” voor alle juridische aspecten bij de verhuur van woonruimte.

Opstellen van huurcontracten van woonruimte

Bij het sluiten van het huurcontract kunnen veel (potentiële) huurgeschillen worden voorkomen. Soms zijn huurgeschillen echter niet op voorhand te voorkomen, maar kan een goed huurcontract zorgen voor een goede uitgangspositie en een goede afloop van het geschil.

Bij het sluiten van huurcontracten is kennis van de huurrechtelijke wet- en regelgeving een absolute must. Daarbij moet onder meer gedacht worden aan kennis over de huurtermijn, huurbescherming, huurprijsregelgeving, zekerheden ter voorkoming van schade en bestuursrechtelijke regelgeving (zoals het lokale bestemmingsplan en de lokale huisvestigingsverordening).

Van Zijl advocatuur kan u van dienst zijn bij het opstellen van een huurcontract. Daarnaast is het mogelijk om een (eigen) huurcontract te laten beoordelen, zodat u op de hoogte bent van de gevolgen en risico’s.

Geschillen bij verhuur van woonruimte

Een huurrelatie kan tot onenigheid leiden tussen de verhuurder en de huurder, zoals geschillen over de opzegging en de huurtermijn. De huurprijs kan tot geschillen leiden, zoals wanbetaling en aanpassing of verhoging van de huurprijs. Ook geschillen over schade, gebreken en onderhoud/reparaties komen veelvuldig voor. Daarnaast kan een verhuurder te maken krijgen met verboden onderverhuur of andere geschillen omtrent de persoon van de huurder, zoals medehuurders of voortzetting van de huur door samenwoners. En dat is nog maar een kleine greep uit de mogelijke huurgeschillen omtrent woonruimte.

Van Zijl advocatuur adviseert en begeleidt verhuurders bij dergelijke geschillen met huurders van woonruimte. Zo kan bijstand worden verleend bij een procedure of juist ter voorkoming van een procedure. In de meeste gevallen is het raadzaam om in een vroeg stadium advies in te winnen.