Van Zijl advocatuur

Blogs


Wetsvoorstel betaalbare huur

Wetsvoorstel betaalbare huur

Regulering van middenhuur voor woningen tot huurprijs van € 1123

Lees verder

Huurverhogingen niet van toepassing door oneerlijk beding

Huurverhogingen niet van toepassing door oneerlijk beding

Amsterdamse kantonrechter laat huurverhogingen volledig buiten toepassing wegens oneerlijkheid van een beding met een huurverhoging bovenop de inflatiecorrectie

Lees verder

Huurverhoging bedrijfsruimte 2023

Huurverhoging bedrijfsruimte 2023

Het CBS heeft vandaag gepubliceerd dat de inflatie over 2022 op 10% uitkomt. Vaak is de huurverhoging voor bedrijfsruimte gekoppeld aan het inflatiecijfer.

Lees verder

Regulering middenhuur en verbod op tijdelijke huurcontracten

Regulering middenhuur en verbod op tijdelijke huurcontracten

De minister wil regulering van middenhuur door aanpassingen van normering van energielabels, weging van WOZ-waarde en waardering van buitenruimtes. Daarnaast wordt het woningwaarderingsstelsel dwingend en wil de minister een maximale jaarlijkse huurprijsstijging van de CAO-loonontwikkeling + 0,5% voor het middensegment.

Lees verder

Maximale huurverhoging voor de vrije sector 2023 beperkt tot loonontwikkeling + 1%

Maximale huurverhoging voor de vrije sector 2023 beperkt tot loonontwikkeling + 1%

De huurverhoging voor geliberaliseerde woningen wordt beperkt in 2023 beperkt tot maximaal de loonontwikkeling + 1%.

Lees verder

Invoering van WOZ-cap bij puntentelling huurprijs per 1 mei 2022

Invoering van WOZ-cap bij puntentelling huurprijs per 1 mei 2022

Per 1 mei 2022 is het aandeel van de WOZ-waarde in de puntentelling gemaximeerd tot 33% (‘WOZ-cap’).

Lees verder