Civielrechtelijke aspecten van vastgoed


Naast huurrecht is Van Zijl advocatuur gespecialiseerd op het gebied van (civielrechtelijke) aspecten die gerelateerd zijn aan vastgoed, zoals de koop en verkoop van vastgoed, vve-geschillen en beperkte rechten met betrekking tot het vastgoed, zoals erfdienstbaarheden.