Van Zijl advocatuur

Wanneer kan de huur van een woning worden opgezegd?


Een huurovereenkomst met betrekking tot woonruimte eindigt niet door het verstrijken van de overeengekomen huurtermijn. De huurovereenkomst moet dus worden opgezegd. Dat is alleen anders als sprake is van een huurovereenkomst voor bepaalde tijd.

Opzegging door de huurder

De huurder kan de huurovereenkomst opzeggen met inachtneming van de opzegtermijn tegen het einde van de overeengekomen bepaalde termijn. Als de huurovereenkomst voor onbepaalde tijd geldt, kan worden opgezegd tegen een voor de betaling overeengekomen dag. Meestal is dat de eerste dag van de maand. Daarbij moet de huurder wel de opzegtermijn in acht nemen. Op grond van de wet is de opzegtermijn voor de huurder gelijk aan de periode van de huurbetaling met een minimum van één maand en een maximum van drie maanden. Als de huurprijs per maand wordt betaald, is de opzegtermijn dus één maand.

Opzegging door de verhuurder

Indien sprake is van een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd kan de verhuurder de huurovereenkomst alleen opzeggen op basis van een wettelijke opzeggingsgrond, zoals slecht huurderschap, dringend eigen gebruik of het niet instemmen door de huurder met een redelijk aanbod tot het aangaan van een nieuwe huurovereenkomst. Daarbij moet de verhuurder belangrijke opzeggingsformaliteiten in acht nemen. Indien de huurder niet binnen zes weken met de opzegging instemt, blijft de huurovereenkomst van kracht. De verhuurder moet dan bij de rechter de vaststelling van het tijdstip van het einde van de huurovereenkomst vorderen.