Van Zijl advocatuur

Beëindiging van de huurovereenkomst


Wanneer kan een huurovereenkomst worden ontbonden?

Ontbinding van de overeenkomst is één van de manieren waarop een huurovereenkomst kan eindigen. In de praktijk wordt ontbinding weleens verward met opzegging van de huurovereenkomst. Een huurovereenkomst kan worden ontbonden indien de verhuurder of de huurder zijn verplichtingen niet nakomt.... lees verder

Beëindiging van de huurovereenkomst met wederzijds goedvinden

... lees verder