Van Zijl advocatuur

Wanneer kan de huurprijs van bedrijfsruimte worden aangepast?


Een verhuurder of huurder kan vorderen dat de rechter een nieuwe huurprijs vaststelt. Als de huurovereenkomst voor bepaalde tijd geldt, kan dat na afloop van de overeengekomen huurtermijn. Als de huurovereenkomst voor onbepaalde tijd geldt, kan dat minimaal vijf jaar na de dag waarop de laatste door partijen vastgestelde huurprijs is ingegaan of waarop de laatste door de rechter vastgestelde huurprijs is gevorderd. De hoogte van de nieuwe huurprijs wordt vastgesteld aan de hand van de huurprijs van vergelijkbare bedrijfsruimte ter plaatse.

Een verhuurder kan dus een huurverhoging realiseren, indien de huurprijs van andere (vergelijkbare) bedrijfsruimte ter plaatse hoger is. Indien die huurprijs juist lager is, kan een huurder een lagere huurprijs bewerkstelligen. De nieuwe huurprijs gaat (met terugwerkende kracht) in op de dag dat de vordering tot de herziening van de huurprijs wordt ingesteld. Het is daarom van belang om een die vordering zo snel mogelijk in te stellen.

Huurprijsherziening na afloop van iedere huurtermijn

Na afloop van iedere bepaalde huurtermijn kan een verhuurder of huurder vorderen dat de huurprijs opnieuw wordt vastgesteld. Indien partijen een huurtermijn van langer dan vijf jaar afspreken (bijvoorbeeld in afwijking van de minimale eerste huurtermijn van vijf jaar op basis van de wet), kan gedurende die huurtermijn geen nieuwe vaststelling van de huurprijs worden gevorderd. Op die manier kunnen partijen een bepaalde huurprijs voor een langere tijd veilig stellen.

Huurprijsherziening bij onbepaalde tijd

Als de huurovereenkomst voor onbepaalde tijd loopt, kan de huurprijs minimaal vijf jaar na de dag waarop de laatste door partijen vastgestelde huurprijs is ingegaan of waarop de laatste door de rechter vastgestelde huurprijs is gevorderd, opnieuw worden vastgesteld.

De hoogte van de nieuwe huurprijs

De nieuwe huurprijs wordt vastgesteld aan de hand van andere (vergelijkbare) huren ter plaatse. Daarbij let de rechter op de gemiddelde huurprijsontwikkeling in de laatste vijf jaar voorafgaand aan het instellen van de vordering. De manier waarop de huurprijs moet worden vergeleken, is in de rechtspraak uitgewerkt.


Artikelen over huurverhoging bedrijfsruimte: