Van Zijl advocatuur

Oplevering bij het einde van de huur


Na het eindigen van de huur moet de huurder het gehuurde teruggeven aan de verhuurder. Uit de opleveringsverplichting volgt in welke staat het gehuurde aan de verhuurder moet worden opgeleverd. De wet maakt onderscheid tussen de situatie dat bij aanvang van de huur wel of geen beschrijving (zoals een inspectierapport) is opgemaakt.

Inspectierapport

Indien zo’n beschrijving is opgemaakt, is het uitgangspunt dat het gehuurde in dezelfde staat moet worden opgeleverd als waarin het gehuurde volgens de beschrijving is aanvaard. Daarbij geldt een uitzondering voor normale slijtage en beschadigingen door ouderdom en voor veranderingen en toevoegingen waarvoor de verhuurder toestemming heeft gegeven.

Geen inspectierapport

Indien geen beschrijving is opgemaakt, wordt aangenomen dat het gehuurde zich in de begintoestand bevindt. De verhuurder kan tegenbewijs leveren. Alleen de opmerking in het huurcontract dat het gehuurde zich bij het begin van de huurovereenkomst in goede staat bevindt, is onvoldoende. Voor de verhuurder is het dus van belang om bij het begin van de huur een goed inspectierapport op te stellen.

Oplevering van bedrijfsruimte

Bij verhuur van bedrijfsruimte kan in de huurovereenkomst worden afgeweken van de wettelijke regeling over de opleveringsverplichting. Partijen kunnen dus afspreken in welke staat het gehuurde bij het einde van de huur moet worden opgeleverd.

Oplevering van woonruimte en voorinspectie

In het geval van verhuur van woonruimte kan niet ten nadele van de huurder worden afgeweken van de wettelijke regeling. Indien geen voorinspectie heeft plaatsgevonden, kunnen alleen de herstelkosten worden verhaald die door de huurder zouden zijn gemaakt als de huurder zelf de schade aan de woning zou hebben hersteld. Dat betekent dat de verhuurder de materiaalkosten op de huurder kan verhalen, maar niet de arbeidskosten. Voor de verhuurder is het daarom van belang om een voorinspectie te houden en de huurder eerst in de gelegenheid te stellen om de schade zelf te herstellen. Als de huurder dan niet tot herstel overgaat, kunnen alle kosten op de huurder worden verhaald.