Van Zijl advocatuur

Huur en verhuur van woonruimte


Tijdelijke huurovereenkomst woonruimte

Sinds 1 juli 2016 is het mogelijk woonruimte tijdelijk te verhuren. Voordien waren die mogelijkheden erg beperkt. Als een tijdelijke huurovereenkomst wordt gesloten, heeft de huurder aan het einde van de huurtermijn geen recht op huurbescherming. De wettelijke regels voor het sluiten van een... lees verder

Wanneer kan de huur van een woning worden opgezegd?

Een huurovereenkomst met betrekking tot woonruimte eindigt niet door het verstrijken van de overeengekomen huurtermijn. De huurovereenkomst moet dus worden opgezegd. Dat is alleen anders als sprake is van een huurovereenkomst voor bepaalde tijd. Opzegging door de huurder De huurder kan de... lees verder

Wanneer kan de huurprijs van een woning worden aangepast?

In hoeverre de huurprijs van woningen kan worden verhoogd, is in belangrijke mate afhankelijk van de vraag of sprake is van verhuur binnen de vrije sector. De huurprijs van sociale huurwoningen is zeer uitvoerig in de wet geregeld. Vrije sector of sociale huur? De vraag of sprake is van huur... lees verder

Wettelijke bescherming van de onderhuurder

De onderhuurder van een zelfstandige woning geniet huurbescherming indien de huurovereenkomst tussen de verhuurder en de huurder eindigt. In dat geval wordt de huurovereenkomst van de onderhuurder voortgezet door de verhuurder. Daarbij maakt het niet uit of de onderhuur wel of niet was... lees verder

Voortzetting van de huurovereenkomst na overlijden van de huurder

Huisgenoten die zelf geen (contractueel) huurder of (wettelijk) medehuurder zijn, hebben in principe geen rechten tegenover de verhuurder. Indien de huurovereenkomst tussen de verhuurder en huurder eindigt, verblijft de bewoner zonder recht of titel in de woning en zal hij de woning moeten... lees verder

Medehuurderschap van woonruimte

De echtgenoot of geregistreerd partner van een huurder kan wettelijk medehuurder van een woning worden. Ook andere samenwoners kunnen wettelijk medehuurder worden. De wet kent verschillende regelingen voor deze twee groepen. Het wettelijk medehuurderschap moet worden onderscheiden van... lees verder