Artikelen


Betaling van de huur

De lockdown: heeft de huurder recht op huurkorting? 3 tips!

De regering heeft besloten dat (onder meer) alle niet-essentiële winkels in ieder geval tot en met 19 januari 2021 hun deuren moeten sluiten. Veel ondernemers lijden daardoor veel omzetverlies, terwijl de vaste lasten doorlopen. Ondernemers zullen... lees verder.

15-12-2020

Tijdelijke huur

Tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten

Update 6 juli 2020 Per 26 juni 2020 heeft de minister de Tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten gewijzigd. Op schriftelijk verzoek van de huurder kan de duur van de huurovereenkomst worden verlengd met een maand, met twee maanden of... lees verder.

15-04-2020

Huurtermijn

Nieuwe huurovereenkomst bedrijfsruimte voor bepaalde tijd of voortzetting met termijnbescherming?

Een huurder had voor twee jaar een bedrijfsruimte gehuurd, bestaande uit een aantal horecavoorzieningen op een recreatiepark. Tijdens deze huurperiode heeft de huurder zijn bedrijfsactiviteiten voortgezet in een opgerichte vennootschap. Na de... lees verder.

18-10-2019

Ontbinding huurovereenkomst

Geen ontbinding van huurovereenkomst bedrijfsruimte ondanks (herhaalde) grote huurachterstand

Een huurder van een bedrijfsruimte voor een restaurant/cateringbedrijf in Rotterdam had een huurachterstand van zes maanden laten ontstaan. Kort daarvoor had dezelfde huurder ook drie maanden huur onbetaald gelaten. De verhuurder vorderde bij de... lees verder.

17-10-2019

Tijdelijke huur

Tijdelijke huurovereenkomst woonruimte of onbepaalde tijd?

Sinds de introductie van de huurovereenkomst van woonruimte voor (korte) bepaalde tijd doet zich geregeld de vraag voor of partijen een dergelijke tijdelijke huurovereenkomst hebben gesloten of dat sprake is van een "gewone" huurovereenkomst voor... lees verder.

16-10-2019

Beëindiging met wederzijds goedvinden

Mag een huurder na het sluiten van een beëindigingsovereenkomst tussentijds opzeggen?

Het Hof Den Haag oordeelde dat de huurders van een woning rechtsgeldig de huurovereenkomst tussentijds hadden opgezegd. Het feit dat zij vóór die opzegging een beëindigingsovereenkomst voor een latere einddatum hadden gesloten, stond daaraan niet... lees verder.

15-10-2019