Van Zijl advocatuur

Huur en verhuur van bedrijfsruimte


Overdracht van de huurovereenkomst bij bedrijfsovername (Indeplaatsstelling)

De huurder van bedrijfsruimte kan zijn huurovereenkomst bij verkoop van de onderneming overdragen. Het uitgangspunt is dat daarvoor de toestemming van de verhuurder nodig is. Indien de verhuurder weigert om toestemming te geven, kan de huurder bij de kantonrechter vorderen dat hij gemachtigd wordt... lees verder

Wanneer kan de huur van bedrijfsruimte worden opgezegd?

De huurder van bedrijfsruimte geniet op basis van de wet bescherming van de huurtermijn en bescherming tegen opzegging door de verhuurder. Opzegging tegen het einde van een huurtermijn De huurovereenkomst eindigt niet vanzelf door het verstrijken van de huurtermijn. De huurovereenkomst moet dus... lees verder

Wanneer kan de huurprijs van bedrijfsruimte worden aangepast?

Een verhuurder of huurder kan vorderen dat de rechter een nieuwe huurprijs vaststelt. Als de huurovereenkomst voor bepaalde tijd geldt, kan dat na afloop van de overeengekomen huurtermijn. Als de huurovereenkomst voor onbepaalde tijd geldt, kan dat minimaal vijf jaar na de dag waarop de laatste... lees verder

Wanneer heeft een huurder recht op ontruimingsbescherming?

De huurder van een gebouw (of een gedeelte daarvan) dat - in de zin van het wettelijk stelsel - geen bedrijfsruimte of woonruimte betreft, heeft recht op ontruimingsbescherming indien de verhuurder de huurovereenkomst opzegt. Dat betekent dat de huurder (voorlopig) niet hoeft te ontruimen en het... lees verder

Wanneer is sprake van bedrijfsruimte?

De wet kent vergaande bescherming voor huurders van bedrijfsruimte ten aanzien van de huurtermijn en de huurprijs. Zo is de verhuurder gebonden aan wettelijke opzeggronden en huurtermijnen en kan de verhuurder de huurprijs niet zomaar verhogen. De wettelijke regeling is echter niet van... lees verder

Bescherming van de huurtermijn

... lees verder

Exploitatieverplichting huurovereenkomst

... lees verder