Van Zijl advocatuur

Wanneer is sprake van bedrijfsruimte?


De wet kent vergaande bescherming voor huurders van bedrijfsruimte ten aanzien van de huurtermijn en de huurprijs. Zo is de verhuurder gebonden aan wettelijke opzeggronden en huurtermijnen en kan de verhuurder de huurprijs niet zomaar verhogen.

De wettelijke regeling is echter niet van toepassing op alle bedrijfsruimte. Het is daarom van belang om vast te stellen of sprake is van bedrijfsruimte in de zin van de wet.

Definitie

De wettelijke regeling van bedrijfsruimte is alleen van toepassing indien sprake is van een gebouwde onroerende zaak die op basis van de huurovereenkomst is bestemd voor (a) de uitoefening van een kleinhandelsbedrijf, (b) een restaurant- of cafébedrijf, (c) een afhaal- of besteldienst of (d) een ambachtsbedrijf, mits er in het gehuurde een voor publiek toegankelijk lokaal aanwezig is waar het product of de dienst direct wordt geleverd. Een hotel en kampeerbedrijf worden ook als bedrijfsruimte aangemerkt.

Bijgebouwen en parkeerplaatsen

Onroerende aanhorigheden bij de bedrijfsruimte, zoals bijgebouwen en parkeerplaatsen, gelden als bedrijfsruimte. Ook bijbehorende grond van een andere verhuurder, zoals een parkeerterrein, kan worden aangemerkt als bedrijfsruimte, mits de verhuurder ermee ingestemd heeft dat die grond met de bedrijfsruimte wordt gebruikt.

Bedrijfswoning

Een woning kan als onderdeel van de bedrijfsruimte worden aangemerkt, indien sprake is van een afhankelijke woning die met de bedrijfsruimte is verhuurd. Daarbij is vereist dat de woning bouwtechnisch met de bedrijfsruimte is verbonden en dat de woning niet zonder overwegende praktische bezwaren door een ander dan de huurder van de bedrijfsruimte gebruikt kan worden.

Géén bedrijfsruimte in de zin van de wet

Op andere ruimte, zoals kantoren, banken, bioscopen en sportcentrums, is de wettelijke regeling van bedrijfsruimte niet van toepassing. In dat geval hebben verhuurders en huurders meer contractvrijheid ten aanzien van de huurtermijn en de huurprijs. De huurder heeft wel recht op ontruimingsbescherming.

Twijfelgevallen

Het is vaak onduidelijk of een ruimte geldt als bedrijfsruimte in de zin van de wet. Zo is een showroom, zoals een meubelzaak of autodealer, geen bedrijfsruimte. Dat kan anders zijn indien rechtstreekse levering van producten aan het publiek plaatsvindt.