Van Zijl advocatuur

Wanneer is sprake van overige (bedrijfs)ruimte?


Naast de huur van bedrijfsruimte en de huur van woonruimte wordt de huur van overige (bedrijfs)ruimte onderscheiden. Daarbij gaat het om een gebouwde onroerende zaak (of een gedeelte daarvan) die niet wordt aangemerkt als bedrijfsruimte of woonruimte in de zin van de wet. Het betreft in feite een (aanzienlijke) restcategorie. Daartoe behoren bijvoorbeeld kantoren, opslagruimte, fabrieken en sportzalen.

Contractvrijheid

Voor deze categorie geldt vergaande contractuele vrijheid. Verhuurder en huurder hebben daardoor veel mogelijkheden om afspraken te maken over de huurtermijn en de huurprijs.

Ontruimingsbescherming

Een belangrijke uitzondering op de vergaande contractsvrijheid bij overige ruimte is de wettelijke ontruimingsbescherming. Het is niet mogelijk om ten nadele van de huurder van deze wettelijke regeling af te wijken.

Geen wettelijke opzeggingsgronden van toepassing

De regels over opzegging van de huur van bedrijfsruimte zijn bij de huur van overige ruimte niet van toepassing. Met name de verhuurder kan de huurovereenkomst van overige ruimte dus veel makkelijker beëindigen.